Cifron-ის კონფინდენციალურობის პოლიტიკა

პოლიტიკა გამოქვეყნდა: 10 აპრილი, 2017
ბოლო განახლება: 09 თებერვალი 2017


ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განსაზღვრავს თქვენს უფლებებს, რათა შენარჩუნდეს კონფიდენციალურობა თქვენი პირადი მონაცემების შეგროვების, გამოყენების, შენახვის, გადაცემის და დაცვის შესახებ. პოლიტიკა ვრცელდება ვებგვერდზე www.cifron.com და მასთან დაკავშირებული ყველა ვებსაიტი, აპლიკაციები, მომსახურება და საშუალებები, მიუხედავად იმისა, თუ როგორ გამოიყენება ისინი.

მოცულობა და თანხმობა
ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ ან ჩვენს საიტთან დაკავშირებულ ვებგვერდებზე რეგისტაციით, პროდეუქტებთან ,მომსახურებასთან, შესაძლებლობებთან ტექნოლოგიებსა და ფუნქციებთან დაშვების გამოყენებით, თქვენ თანახმა ხართ არსებული კონფინდეციალურობის პოლიტიკის პირობებთან. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა განსაზღვრავს ჩვენს მომხმარებელთა მიერ Cifron- ის სერვისების გამოყენებას (მათ შორის, შეზღუდვების გარეშე, რომლებიც იყენებენ Cifron Services- ის სავაჭრო ან სხვა ბიზნეს საქმიანობის ფარგლებში), თუ ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული. ჩვენ ნებისმიერ დროს შეიძლება შეცვალოთ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ჩვენს ვებ-გვერდზე ახალი ვერსიის გამოქვეყნების გზით. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ახალი ვერსია მოქმედებს მასში მითითებული თარიღის შესახებ. 

პერსონალური მონაცემების შეგროვება
ჩვენ ვაგროვებთ პირად მონაცემებს Cifron Services- ის მიწოდების მიზნით, ასევე მოგაწოდოთ პერსონალური და უფრო ხარისხიანი მომსახურება.

ინფორმაცია შეგროვებულია
Cifron- ის სერვისების გამოყენებისას ჩვენ ვაგროვებთ მონაცემებს თქვენს კომპიუტერში, მობილური ტელეფონის ან სხვა წვდომის მოწყობილობიდან. ჩვენთვის გაგზავნილი მონაცემები მოიცავს შეზღუდვების გარეშე, შემდეგ ინფორმაციას: ინფორმაციას თქვენს კომპიუტერში, IP მისამართს, იდენტიფიკატორს და უნიტ მოწყობილობის იდენტიფიკატორს, მოწყობილობის ტიპს, გეოგრაფიულ ადგილმდებარეობას, კომპიუტერის შესახებ ინფორმაციას და ქსელში ჩართულობას, მონაცემები მობილურ ქსელზე, გვერდის ნახვის სტატისტიკას, შემომავალ და გამავალი ტრაფიკის საიტებს, URL- ებს საიდუმლო, საიდანაც მოხდა გადასვლა, რეკლამის მონაცემები და სტანდარტული ვებ-ინფორმაცია და ვებჯჟურნალის სხვა ინფორმაცია. ჩვენ ასევე ვაგროვებთ ანონიმურ ინფორმაციას cookies და ვებ შუქურებით.

ჩვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია
ჩვენ შეგვიძლია შეაგროვოთ და შევინახოთ მონაცემები თქვენს მიერ Cifron- ის სერვისების გამოყენებისას, მათ შორის, ვებ-გვერდებზე მითითებული მონაცემები, თქვენი ანგარიშის ინფორმაციის დამატება ან განახლება, სოციალურ ქსელებზე დისკუსიაში მონაწილეობით, ჩეთი, დავის გადაწყვეტა, და ასევე მიღებული სხვა გზით გაცვლის ინფორმაცია ჩვენთან დაკავშირებით Cifron მომსახურება.
Cifron- ის სერვისების გამოყენებისას ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას თქვენს ოპერაციებსა და საქმიანობაზე. გარდა ამისა, Cifron- ის ანგარიშის გახსნა ან Cifron Services- ის გამოყენებისას, ჩვენ შეგვიძლია შევიკრიბოთ შემდეგი მონაცემები:

 • - საკონტაქტო ინფორმაცია, მაგალითად, სახელი, მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი და სხვა მსგავსი ინფორმაცია.
 • - ფინანსური ინფორმაცია, მაგალითად, Cifron- ის სერვისების გამოყენებისას Cifron- ის ანგარიშზე დაკავშირებულ საბანკო ანგარიშების სრული რიცხვი.
 • - დეტალური პირადი მონაცემები, მაგალითად, დაბადების თარიღი ან ID ნომერი.

ჩვენ შეგვიძლია ასევე შეაგროვოთ თქვენს შესახებ ცნობები პირადად თქვენგან ან სხვა წყაროებიდან , მაგალითად, ჩვენთან კომუნიკაციის დროს, მათ შორის მომხმარებელთა მხარდაჭერის სამსახურთან კომუნიკაციის დროს; გამოკითხვის შედეგებიდან; კომპანია Cifron ჯგუფის თანამშრომლებთან ან სხვა კომპანიების (მათ მიერ კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და მოქმედი კანონმდებლობის გათვალისწინებით) თანამშრომლებთან ურთიერთობისას, ასევე სხვა ანგარიშებიდან, რომელთა საფუძველზეც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ისინი გეკუთვნით (ნაწილობრივ ან მთლიანად). გარდა ამისა, ხარისხის კონტროლისა და სწავლების მიზნებისათვის ან Cifron- ის სისტემების დაცვის მიზნით, ჩვენ შეგვიძლია მონიტორინგი ან ჩავწეროთ თქვენი სატელეფონო საუბრები ან თქვენი სახელით მოქმედი პირების. ჩვენთან კომუნიკაციისას აცნობიერებთ , რომ თქვენი საუბარი შეიძლება ისმინებოდეს, იდევნებოდეს ან ჩაიწეროს რაიმე შეტყობინებების ან გაფრთხილების გარეშე.

სხვა წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია 
გარდა ამისა, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ მესამე მხარისგან, მაგალითად, საკრედიტო ბიუროებისგან და ორგანიზაციებისგან, რომლებიც უწევენ მომსახურეობას და ახდენენ პირის იდენტიფიცირებას..
ჩვენ შეგვიძლია მოგვაწოდოთ მესამე პირების მიერ შენახული პირადი მონაცემების ხელმისაწვდომობა, როგორიცაა სოციალური ქსელების საიტებზე (მაგალითად, Facebook და Twitter). მიღებული მონაცემები დამოკიდებულია კონკრეტული ვებ-გვერდისგან და მათ მიერ კონტროლირდება. თქვენს მიერ Cifron- ის ანგარიშზე მესამე მხარის მიერ მართული ანგარიშის დაკრეფით და Cifron- ის ასეთ მონაცემებზე წვდომის უფლებასთან დაკავშირებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ Cifron- მა შეიძლება შეაგროვოს ,შეინახოს და გამოიყენოს მონაცემებიშენახვა და გამოყენება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დებულებების შესაბამისად.

ავთენტიფიკაცია და თაღლითობის გამოვლენა
თქვენი დაიცვის მიზნით თაღლითური საქმიანობისა და თქვენი პირადი მონაცემების არასანქცირებული გამოყენებისგან, ჩვენ შეგვიძლია შევიკრიბოთ ინფორმაცია თქვენს შესახებ და თქვენს ურთიერთქმედება Cifron Services- ში. ჩვენ ასევე შეგვიძლია შეაფასოთ თქვენი კომპიუტერი, მობილური ტელეფონი ან სხვა წვდომითი მოწყობილობა, რათა გამოავლინოს მავნე პროგრამული უზრუნველყოფა ან სხვა საქმიანობა.

მობილური ხელსაწყოების გამოყენება
ჩვენ შეგვიძლია შემოგთავაზოთ Cifron- ის სერვისები მობილური აპლიკაციის გამოყენებით ან მობილური მოწყობილობების ოპტიმიზაციით. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დებულებები ვრცელდება ყველა ტექნოლოგიაზე, მათ შორის მობილურ მოწყობილობებზე და მობილური მოწყობილობების გამოყენებაზე.
მობილური აპლიკაციების ჩამოტვირთვის ან გამოყენებისას მობილური აპლიკაციის ერთ-ერთი ვებგვერდის გამოყენებით, ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ მონაცემები თქვენი ადგილმდებარეობისა და მობილური მოწყობილობის შესახებ, მათ შორის თქვენი მოწყობილობის უნიკალური იდენტიფიკატორის მოპოვება. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ის ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ მივიღეთ საიდან მივიღოთ ადგილმდებარეობა, მაგალითად, რეკლამირება, ძიების შედეგები და სხვა პირადი შინაარსი. მოწყობილობის პარამეტრების მენიუში გეოლოგიური სერვისების კონფიგურაცია ან გამორთვა შესაძლებელია მობილური მოწყობილობების უმრავლესობა. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები, თუ როგორ უნდა გამორთოთ ადგილმდებარეობა თქვენი მოწყობილობისთვის, ჩვენ გირჩევთ, რომ დაუკავშირდეთ თქვენს მობილური სერვისის პროვაიდერს ან თქვენს მოწყობილობის მწარმოებელს.
თქვენ წარმოადგენთ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას «კამელოტ», რომელიც შექმნილია საქართველოს რესპუბლიკის მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად , მდებარე აკაკი წერეთლის პროსპექტი 72-ში, თბილისი, საქართველო, საქართველოს ეროვნული ბანკის № 0051-9004 ლიცენზიის ქვეშ მოქმედი, ასევე აფილირებული პირები და მესამე მხარეების,რომლებიც ასრულებენ იდენტიფიკაციას, გამარტივებულ იდენტიფიკაციას და მომსახურებას პირადი მონაცემების გადამოწმების მიზნით, პირად თანხმობას მონაცემების დამუშავებაზე,(შეგროვება, ჩაწერა,სისტემაზიაცია, დანაზოგი,შენახვა, შემოწმება (განახლება და მოდიფიკაცია) ამოღება , გამოყენება, გადაცემა (ასევე გავრცელება, გახსნა, წარდგენა და წვდომა) დივერსიფიკაცია, წვდომის ბლოკირება, წაშლა ან განადგურება) ჩვენ მიერ შეგროვებული თქვენი პირადი მონაცემები, აფილირებული პირები ან მესამე მხარეები,პერსონალური მონაცემების იდენტიფიკაციის, გამარტივებული იდენტიფიკაციის ან პროცედურების და მომსახურების განხორციელება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად. თქვენ აქვე აღიარებთ, რომ თქვენ გაფრთხილდით და მიუთითეთ თქვენი პირდაპირი და უპირობო თანხმობა თქვენი პირადი მონაცემების გადაგზავნა უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე და მესამე მხარეებს, როგორც ეს გათვალისწინებულია ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.

მიღებული პირადი მონაცემების გამოყენება
პირადი მონაცემების შეგროვების მთავარი მიზანია უზრუნველყოს უსაფრთხო, შეუფერხებელი, ეფექტური და მორგებული მომსახურება. თქვენი პირადი მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი მიზნებისათვის:

 • - Cifron-ის მომსახურება და მომხმარებელთა ტექნიკური მხარდაჭერა;
 • - გადამუშავების ოპერაციები და შეტყობინებების გაგზავნა;
 • - პერსონალური მონაცემების გადამოწმება, მათ შორის ანგარიშის შექმნა და პაროლების აღდგენა;
 • - დავების მოგვარება, კომისიების შეგროვება და პრობლემების აღმოფხვრა;
 • - თაღლითობის ან სხვა აკრძალული ან უკანონო ქმედების რისკის მართვა, გამოვლენა, პრევენცია და / ან კომპენსაცია;
 • - მომხმარებლებთან პოლიტიკის დარღვევების გამოვლენა, პრევენცია ან კომპენსაცია;
 • - Cifron სერვისების გაუმჯობესება მომხმარებელთა სერვისებს გაუმჯობესების ხარჯზე;
 • - Cifron სერვისების შესრულების საზომი და მათი შინაარსი და გარეგნობა;
 • - საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება და დაცვა;
 • - მიზნობრივი მარკეტინგისა და რეკლამის განთავსება, განახლებული შეტყობინებების უზრუნველყოფა და სარეკლამო შეთავაზებების უზრუნველყოფა კომუნიკაციური შეღავათების საფუძველზე;
 • - თქვენს მიერ ნებისმიერი ტელეფონის ნომრით, ხმოვანი ზარისთანავე ან ტექსტით (SMS) ან ელექტრონული შეტყობინება მომხმარებლის შეთანხმების პირობების შესაბამისად;
 • - საკრედიტო შემოწმებისა და გადახდისუუნარობის ამოწმების შესრულება, ინფორმაციის დადასტურება მისი სიზუსტის უზრუნველსაყოფად, მესამე მხარის მონაცემებთან შერიგება.

ჩვენ შეგვიძლია დაგიკავშირდეთ ელექტრონული კომუნიკაციის საშუალებით ან ფოსტით შეაგტყობინოთ ანგარიშის მდგომარეობა, თქვენი ანგარიშის პრობლემების მოგვარება, დავების გადაწყვეტა, საკომისიოს გადახდა და ფულადი სახსრების გადახდა, თქვენი მოსაზრებების გამოკითხვა ან კითხვარების შევსებით ან სხვაგვარად შევსება თქვენი ანგარიშის მომსახურების მიზნით. საბოლოოდ, ჩვენ შეგვიძლია დაგიკავშირდეთ ჩვენი საჭიროებების უზრუნველსაყოფად, მოქმედი კანონები ან სხვა შეთანხმებები, რომლებიც შეიძლება შევიდნენ Cifron- სა და თქვენ შორის. სერვისის ხარისხის გასაუმჯობესებლად ტელეფონით კომუნიკაციისას, ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ ავტომატური ზარები ან წინასწარ ჩაწერილი ზარები და ტექსტური შეტყობინებები,, და ეთანხმებით მათ მიღებას. თუ კანონით დადგენილია და ნებადართულია, შეგიძლიათ გამორთოთ გარკვეული საშუალებები კომუნიკაციის საშუალებით.

მარკეტინგი
ჩვენ არ ვყიდით ან მოგცემთ პირადი მონაცემების მესამე მხარეს მარკეტინგული მიზნებისათვის თქვენი აშკარა თანხმობის გარეშე. Cifron- ის, სერვისი კონტენტისა და რეკლამის ოპტიმიზაციისა და პერსონალიზაციის მიზნით, ჩვენ შეგვიძლია დააკავშიროთ თქვენი მონაცემები სხვა კომპანიებისგან მიღებული ინფორმაციის გამოყენებით. 

Cookie-ი ფაილების გამოყენება და სხვა მსგავსი ტექნოლოგიები
როდესაც თქვენ ეწვევა ჩვენს ვებსაიტს ან გამოიყენეთ Cifron სერვისები, ჩვენ (მათ შორის კომპანიებს, რომელთანაც ვთანამშრომლობთ) შეუძლია უმასპინძლოს მცირე მონაცემთა ფაილებს თქვენს კომპიუტერში ან სხვა წვდომაზე. ეს შეიძლება იყოს cookies, pixel tags, ფლეშ -cookies ან სხვა სახის ფაილები, რომლებიც მხარს უჭერენ თქვენს ბრაუზერს ან თანმდევ პროგრამებს(ერთობლივად, ბმულების). ჩვენ ვიყენებთ ამ ტექნოლოგიებს:

 • - აღიარებთ, როგორც კლიენტი;
 • - Cifron სერვისების პერსონალიზაცია, შინაარსი და რეკლამა;
 • - რეკლამის ეფექტურობის შეფასება;
 • - თქვენი ანგარიშის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა;
 • - რისკების შემცირება და თაღლითობის თავიდან აცილება;
 • - ჩვენი ვებსაიტებზე ნდობის და უსაფრთხოების გაზრდა და Cifron სერვისებსა და დებულებაში.

თქვენ გაქვთ უფლება, უარი თქვათ ჩვენი ქუქი-ფაილების გამოყენებაზე, თუ თქვენი ბრაუზერი ან მისი პარამეტრები საშუალებას იძლევა, გარდა ქუქი-ფაილების სავალდებულო გამოყენების შემთხვევაში თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად ან ჩვენი კონტროლირებადი საიტების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. თუმცა, უარი თქმამ cookies, შეიძლება ჩაშალოს ჩვენი საიტების გამოყენება და Cifron მომსახურება.

პირადი მონაცემების დაცვა და შენახვა
ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის თვალსაზრისით, ტერმინი "პერსონალური მონაცემები" გამოიყენება კონკრეტულ პირთან დაკავშირებული ინფორმაციის აღსაწერად და იძლევა ამ პირის იდენტიფიკაციის საშუალებას. ჩვენ არ ვგულისხმობთ ანონიმური წყაროებიდან მიღებული მონაცემების პერსონალურ მონაცემებს, რადგან ის არ გვაძლევს საშუალებას კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიცირებას.
თქვენი პერსონალური მონაცემები ინახება და დამუშავებულია ჩრდილოეთ ამერიკის, აზიის, ევროპისა და ნებისმიერი სხვა ქვეყნის კომპიუტერებზე, სადაც განთავსებულია ჩვენი პერსონალური მონაცემების შენახვისა და დამუშავების მოწყობილობა. თქვენი მონაცემების დასაცავად ფიზიკური, ტექნიკური და ადმინისტრაციული ღონისძიებები მიიღება ზარალის თავიდან აცილების, ბოროტად გამოყენების, არასანქცირებული წვდომის, კონფიდენციალობის დარღვევისა და პირადი მონაცემების ცვლილების თავიდან ასაცილებლად. უსაფრთხოების ზომები მოიცავს ქსელთშორის დაცვას(ბრენდმაუერი) და მონაცემების დაშიფვრა, ფიზიკური წვდომის კონტროლი ჩვენს პერსონალური მონაცემების ცენტრებთან , ასევე პერსონალურ მონაცემებთან წვდომის უფლების კონტროლი.

Cifron- ის სხვა მომხმარებლებისთვის პერსონალური ინფორმაციის წარმოდგენა
სხვა მომხმარებლებთან გარიგებების განხორციელებისას, ჩვენ შეგვიძლია ამ მხარეებს მივცეთ ოპერაციების საიმედოობისა და უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად აუცილებელი ინფორმაცია, როგორიცაა თქვენი სახელი და გვარი, ანგარიში ID, საკონტაქტო ინფორმაცია, გადაზიდვა და ბილინგის მისამართები, ან სხვა ინფორმაცია. თუ ოპერაცია დაბლოკილია, არ ხდება ან მოგვიანებით აღიარებულია, როგორც არასწორი, ჩვენ შეგვიძლია ასევე მივაწოდოთ ინფორმაცია წარუმატებელი გარიგების შესახებ. დავების გადაწყვეტის მიზნით, მყიდველს შეგვიძლია მოვაწოდოთ გამყიდველის მისამართი საქონლის დაბრუნების მიზნით. მიმღები მხარე არ არის ნებადართული ეს ინფორმაცია გამოიყენოს შეუსაბამო მიზნებისთვის, მაგალითად, პირდაპირ მარკეტინგში თქვენი მისამართით, თუ თქვენ პირდაპირ არ ეთანხმებით მას.

ჩვენ ვმუშაობთ მესამე მხარეებთან, მათ შორის გამყიდველებთან, რათა მათ მიიღონ თქვენგან ან გადმოგირიცხოთ გადასახადი Cifron- ით. ამისათვის მესამე მხარეს შეუძლია მოგვაწოდოს ისეთი ინფორმაციას თქვენს შესახებ, როგორიცაა ელექტრონული ფოსტის მისამართი ან მობილური ტელეფონის ნომერი, რათა გამოგიგზავნოთ შეტყობინება გადახდის შესახებ ან როდესაც თქვენ ცდილობთ გადაიხადოთ საქონელი ან მომსახურება მესამე მხარეს ან გამყიდველს.ეს ინფორმაცია ჩვენს მიერ გამოყენება იმის დასადასტურებლად, რომ თქვენ ხართ Cifron- ის მომხმარებელი და რომ Cifron შეიძლება გამოყენებულ იქნას გადახდის საშუალებად ან შეტყობინების გაგზავნა გადახდის სტატუსის შესახებ. გარდა ამისა, ჩვენ გავუგზავნით მესამე მხარეს თქვენი გადასახადის დამადასტურებელ შეტყობინებას Cifron მომხმარებლის სტატუსით თქვენი მოთხოვნის შესაბამისად.
უნდა გაითვალისწინოთ, რომ გამყიდველები და მომხმარებლები, ვისგანაც ყიდულობთ საქონელს ან რომელთანაც კომუნიკაცია გაქვთ საკუთარი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა გააჩნიათ. მიუხედავად იმისა, რომ მომხმარებელთან შეთანხმება კრძალავს მეორე მხარესათვის ამ ინფორმაციის გამოყენება Cifron Services- ს გარდა, ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი მათი ქმედებების შესახებ, მათ შორის, ინფორმაციის დაცვის მეთოდების ჩათვლით.
ნებისმიერ შემთხვევაში, ჩვენ ვალდებელები ვართ არ მივაწოდოთ ბანკის ანგარიშის ნომერი მეორე მხარეს Cifron- ის სისტემაში ან მესამე პირებს , რომლებიც სთავაზობენ ან იყენებენ Cifron- ის სერვისებს,გარდა გამონაკლისისა , თუ თქვენ პირდაპირ ეთანხმებით ამის გაკეთებას ან ჩვენ იძულებული ვართ იმისათვის, რომ შევასრულოთ საბანკო ბარათების გამოყენების წესები, თუ არსებობს სასამართლოს მოთხოვნა ან სასამართლო პროცესში სხვა საქმიანობის განხორციელებისას.

პერსონალური მონაცემების გადაცემა სხვა პირებისათვის
ჩვენ შეიძლება გადავცეთ თქვენი პირადი ინფორმაცია შემდეგ პირებს:

 • - ფინანსური ინსტიტუტებს, რომელთანაც ჩვენ ვითანამშრომლობთ პროდუქტის ერთობლივად შექმნისა და ხელშეწყობისთვის. ამ ფინანსურ ინსტიტუტებს შეუძლიათ გამოიყენონ ეს ინფორმაცია მხოლოდ Cifron- თან დაკავშირებული პროდუქციის გაყიდვის შესახებ, თუ პირდაპირ ეთანხმებით ინფორმაციის სხვა გამოყენებას.
 • - საკრედიტო ისტორიისა და კოლექტორების სააგენტოების ბიურო საკანონმდებლო ნორმების შესაბამისად ანგარიშის შესახებ ინფორმაციის მიღებას.
 • - საბანკო პარტნიორებს საბანკო ბარათების წესების შესაბამისად, რომლებსაც შეუძლიათ გამოიყენონ გაუქმებულ გამყიდველთა სიაში შეყვანის შესახებ ინფორმაცია (იმ შემთხვევაში, თუ აკმაყოფილებთ მათ კრიტერიუმებს, მათ შორის Cifron- ის ანგარიშის დახურვისას, მომხმარებლის მიერ ხელშეკრულების დარღვევის გამო).
 • - კომპანიებს, რომელთანაც ჩვენ ვგეგმავთ შერწყმას , შეძენას, გაყოფას, გამოყოფას. (ასეთ შემთხვევებში, ჩვენ ახალი იურიდიული პირისგან მოვითხოვთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დებულებებს შესრულებასნ თქვენი პირადი მონაცემების შესახებ). თუ თქვენი პირადი მონაცემების გამოყენება ამ პოლიტიკის დებულებების დარღვევისას წინასწარ გაფრთხილებას მიიღებთ.
 • - სამართალდამცავი ორგანოების, სხვა სახელმწიფო ორგანოების ან სხვა პირების შესაბამისად სასამართლოს ბრძანებით, სასამართლოს გადაწყვეტილებით ან სხვა სამართლებრივი პროცესის ან მოთხოვნა, Cifron მიესადაგება კომპანიის ან მისი შვილობილი, თუ ჩვენ იძულებული გავხდით კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად ან საკრედიტო ორგანიზაციის პოლიტიკის , ან თუ ჩვენ ვფიქრობთ (ჩვენი შეხედულებისამებრ), რომ პირადი მონაცემების გადაცემა არის აუცილებელი ფიზიკური ზიანის ან ფინანსური ზარალის შესაჩერებლად , უკანონო საქმიანობასთან ეჭვის შემთხვევაში დაკავშირებით ვაცნობოტ , ან გამოიძიებისათვის შეთანხმების დარღვევის შესახებ.

 • სხვა შეუერთებელ მესამე მხარეს:

  • - თაღლითობისა და რისკის მართვის პრევენცია;
  • - კლიენტების მომსახურება: კლიენტების მომსახურების მიზნებისათვის, მათ შორის ანგარიშების მომსახურება ან დავის გადაწყვეტა (მაგალითად, საბილინგო ან გარიგებების);
  • - სამართლებრივი მოთხოვნების დაცვა: ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო და ტერორისტული დაფინანსების მოთხოვნების დაცვა;
  • - მომსახურების მიმწოდებლები: ხელშეკრულების მომსახურების მიმწოდებლებს საშუალება მიეცეთ უზრუნველყონ კომპანიის კომერციული საქმიანობისთვის მომსახურების გაწევა, მაგალითად, თაღლითობის პრევენცია, ბილინგი, მარკეტინგი, მომხმარებლის მომსახურება და ტექნოლოგიური მომსახურება. ასეთი მომსახურების მიმწოდებლების კონტრაქტების პირობების თანახმად, მათ შეუძლიათ გამოიყენონ თქვენი მონაცემები მხოლოდ მოგვაწოდონ შესაბამისი მომსახურებით, მაგრამ არა საკუთარი სარგებლისთვის.
 • - სხვა მესამე მხარეებს თქვენი თანხმობით ან თქვენი ინსტრუქციით.

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ეს მესამე მხარეები შეიძლება განლაგებულები იყვნენ სხვა ქვეყნებში, სადაც პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ კანონები, შეიძლება ნაკლებად მკაცრი იყოს , ვიდრე თქვენს ქვეყანაში.

პირადი მონაცემების საზღვის გადაკვეთა
Cifron სერიოზულად ეპყრობა თქვენი პერსონალური მონაცემების დაცვას, მიუხედავად იმისა, სად მდებარეობს ისინი და ასევე უზრუნველყოფს, რომ თქვენი პირადი მონაცემები სწორად დაცული იყოს საზღვარგარეთ გადაყვანისას.

პირადი მონაცემების მიღება ან პერსონალური მონაცემების შეცვლა
თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს და თქვენი პირადი ინფორმაციის კონფიგურაცია და ანგარიშის ნახვა. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დახუროთ ანგარიში Cifron-ში. ანგარიშის დახურვის შემდეგ Cifron-ში ჩვენ ავღნიშნავთ ანგარიშს როგორც დახურული მონაცემთა ბაზაში, როგორც ", მაგრამ ვიტოვებთ უფლებას შევინახოთ პირადი მონაცემების თქვენს ანგარიშზე გარკვეული პერიოდის განმავლობაში პრობლემის აღმოსაფხვრელად, რაც ხელს შეუწყობს ნებისმიერი სახის გამოძიებას, თაღლითობასთან, აღსრულების დებულებების შესახებ შეთანხმებას, ასევე შესარულოს სხვა ქმედებები, იმ პირობით, თუ ექვემდებარებს კანონის მოთხოვნებს.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში ცვლილებები
შპს „Camelot“ იტოვებს უფლებას, შეცვალოს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ნებისმიერ დროს ამ გვერდზე შეტყობინებების შესახებ. ამიტომ, გთხოვთ, რეგულარულად ეწვიოთ ამ გვერდს და შეცვალოთ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ამჟამინდელი ვერსია, უკანასკნელი პოლიტიკის ცვლილების თარიღის მიხედვით, რომელიც მითითებულია ამ გვერდის ზედა ნაწილში. თუ არ მიიღებთ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ცვლილებას, თქვენ უნდა შეწყვიტოთ ამ საიტძე ვიზიტი.

პასუხისმგებლობის უარყოფა გარე საიტების შენახვაზე
CIFRON არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი ქმედებაზე, კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე ან შინაარსზე გარე საიტებზე.

დაუკავშირდით კომპანიას მომხმარებლის მონაცემების კონფიდენციალურობასთან დაკავშირებით
თუ კვლავ გაქვთ შეკითხვები ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესახებ, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ მხარდაჭერით დაუკავშირდით ჯგუფს.