ტარიფები

ტარიფები

ანგარიშის შევსება 0%
შიდა გადარიცხვები 0,5%


თანხის გადატანა გასატან ანგარიშზე
ვალუტა თანხა საკომისიო
დან მდე
USD 0
10 000
50 USD
EUR 0 8 000 40 EUR
RUB 0 500 000 3500 RUB
GEL 0 25 000 0,5% მინიმუმი 50 GEL


*თქვენმა ბანკმა შესაძლებელია ჩამოგაჭრათ საკომისიო შეტანის ან გატანის დროს. წინასწარ დააზუსტეთ ყველა საკომისო სხვა ბანკებში

განაღდებისას და გამოყენებისას საგარეო სისტემით საკომისიო დამოკიდებულია დამატებით დადგენილ პირობებზე სერვისის შემომთავაზებლისგან. ყველა შემთხვევეაში ტრანზაქციამდე ჩვენ გაგაფრთხილებთ მოსალოდნელი კომისიის შესახებ.

მასტერქარდი

1